Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn

MARIE CLASGÅRD
UTVECKLINGSLEDARE OCH FÖRELÄSARE, SPORTFRONT

En av Signhomes utvalda gåvomottagare är Stiftelsen Sportfront, som arbetar förebyggande och främjande med och för barn och ungdomar, mot droger, våld och rasism. Eldsjälen och grundaren i Sportfront heter Marie Clasgård och hon startade Stiftelsen Sportfront efter att ha arbetat som lärare i 22 år. I skolans värld blev det mer och mer tydligt hur vuxenvärlden brister i att se till barn och ungdomars utsatthet i samhället, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Marie upplever ofta att politik, prestige och pengar kommer i vägen för viljan att förebygga.

”Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn”, säger Marie, och fortsätter: ”Det är ett MÅSTE att alla barnverksamheter utbildar sig i dessa frågor – och det handlar inte om punktinsatser, utan ett kontinuerligt arbete. Det räcker inte heller att Sportfront exempelvis föreläser för ungdomar vid enstaka tillfällen. Missförstå mig inte, det är jättebra, men om inte de vuxna runtomkring har en ökad kunskap och medvetenhet, ökad beredskap och bra verktyg, så blir det inte lika hållbart över tid.”

Inom idrotten finns enligt Marie en vilja att anlita t.ex. Sportfront för att de vuxna – ledare och föräldrar – ska få den kunskap de behöver för att fånga upp signaler på att barn mår dåligt eller far illa. Marie vill ge en eloge till alla idrottsföreningar som engagerar sig (samtliga finns på sportfront.se). ”Inom idrotten upplever vi att man gör ett mycket bra jobb, generellt, för att fånga upp signaler hos barn och ungdomar samt jobbar på att utveckla en trygg och säker miljö”.

Det är dock långt ifrån alla barn som håller på med idrott och därför, påpekar Marie, är det så viktigt att förskolor, skolor och andra barnverksamheter också kontinuerligt utbildar sig inom t.ex. Sexuella övergrepp mot barn och unga och på så sätt bidrar till att fler vågar prata om dessa viktiga frågor – och vet när och hur man ska ingripa om det behövs. ”Inom skolans värld kan vi göra skillnad – för ALLA barn och ungdomars rättigheter enligt Barnkonventionen: att få växa upp i våld- och drogfria miljöer!”, avslutar Marie.

Du som väljer att låta Signhome förmedla din nästa fastighetsförsäljning kan välja att låta de 10% av vinsten, som Signhome alltid skänker, gå till just Stiftelsen Sportfront, så att Marie och hennes kollegor kan fortsätta att arbeta för en bättre start i livet för barn och ungdomar.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen