Martin Sundarp

VD, Signhome
Signhome

0790-23 23 30 martin@signhome.se

Martin Sundarp

Ansvarig fastighetsmäklare
Signhome

0790-23 23 30 martin@signhome.se

Martin Sundarp

Ansvarig fastighetsmäklare
Signhome

0790-23 23 30 martin@signhome.se

Vi är Signhome

Vi är Signhome

MARTIN SUNDARP
VD, SIGNHOME

Jag heter Martin Sundarp. Mitt livsmål är att göra omvärlden lite bättre, min övertygelse är att alla kan göra skillnad. Jag är också bostadsmäklare och brinner för att skapa bättre lägen. Med Signhome har jag förpackat min yrkeskarriär i mäklarbranschen och min passion för välgörenhet i en unik och oberoende mäklarbyrå där du alltid får mer. Välkommen in i värmen!

Alla mäklare på Signhome arbetar med samma mål i fokus: att hjälpa våra kunder – och fler i vår omvärld – till ett bättre läge.
Vårt unika Åtagande, som innebär att vi alltid skänker 10% av vinsten till välgörande ändamål, gör att vi engagerar oss extra mycket i varje enskild bostadsaffär.

Välkommen att kontakta oss – vi är med dig hela vägen.

MARIE CLASGÅRD

Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn

MARIE CLASGÅRD
UTVECKLINGSLEDARE OCH FÖRELÄSARE, SPORTFRONT

En av Signhomes utvalda gåvomottagare är Stiftelsen Sportfront, som arbetar förebyggande och främjande med och för barn och ungdomar, mot droger, våld och rasism. Eldsjälen och grundaren i Sportfront heter Marie Clasgård och hon startade Stiftelsen Sportfront efter att ha arbetat som lärare i 22 år. I skolans värld blev det mer och mer tydligt hur vuxenvärlden brister i att se till barn och ungdomars utsatthet i samhället, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Marie upplever ofta att politik, prestige och pengar kommer i vägen för viljan att förebygga.

”Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn”, säger Marie, och fortsätter: ”Det är ett MÅSTE att alla barnverksamheter utbildar sig i dessa frågor – och det handlar inte om punktinsatser, utan ett kontinuerligt arbete. Det räcker inte heller att Sportfront exempelvis föreläser för ungdomar vid enstaka tillfällen. Missförstå mig inte, det är jättebra, men om inte de vuxna runtomkring har en ökad kunskap och medvetenhet, ökad beredskap och bra verktyg, så blir det inte lika hållbart över tid.”

Inom idrotten finns enligt Marie en vilja att anlita t.ex. Sportfront för att de vuxna – ledare och föräldrar – ska få den kunskap de behöver för att fånga upp signaler på att barn mår dåligt eller far illa. Marie vill ge en eloge till alla idrottsföreningar som engagerar sig (samtliga finns på sportfront.se). ”Inom idrotten upplever vi att man gör ett mycket bra jobb, generellt, för att fånga upp signaler hos barn och ungdomar samt jobbar på att utveckla en trygg och säker miljö”.

Det är dock långt ifrån alla barn som håller på med idrott och därför, påpekar Marie, är det så viktigt att förskolor, skolor och andra barnverksamheter också kontinuerligt utbildar sig inom t.ex. Sexuella övergrepp mot barn och unga och på så sätt bidrar till att fler vågar prata om dessa viktiga frågor – och vet när och hur man ska ingripa om det behövs. ”Inom skolans värld kan vi göra skillnad – för ALLA barn och ungdomars rättigheter enligt Barnkonventionen: att få växa upp i våld- och drogfria miljöer!”, avslutar Marie.

Du som väljer att låta Signhome förmedla din nästa fastighetsförsäljning kan välja att låta de 10% av vinsten, som Signhome alltid skänker, gå till just Stiftelsen Sportfront, så att Marie och hennes kollegor kan fortsätta att arbeta för en bättre start i livet för barn och ungdomar.

Sanna och Mathias Bosson

Vi upplevde att Signhomes välgörenhetsfokus gav uppdraget ännu mer energi

Sanna och Mathias Bosson

Din nästa husförsäljning kan ge ett bättre läge för fler än dig och din familj. När familjen Bosson i Torslanda valde Signhome som mäklare fick de inte bara den bästa tänkbara fastighetsförmedlingen, deras val gjorde också skillnad. Signhome skänker – utan höjda mäklararvoden – 10% av sin vinst till välgörande ändamål och säljarna får själva bestämma vilken organisation pengarna ska gå till.

Familjen Bosson valde organisationen Sportfront, som arbetar förebyggande och främjande med ungdomar, mot droger, våld och rasism. För Sanna och Mathias Bosson var Signhome ett självklart val, välgörenhetsändamålet likaså. ”Vi var bekanta med Martin sedan tidigare och vet att han är en engagerad och kunnig mäklare”, berättar Sanna. ”Vi upplevde att Signhomes välgörenhetsfokus gav uppdraget ännu mer energi, man kunde riktigt ta på Martins vilja att göra just vår husaffär till den bästa för alla parter. Att skänka pengarna till Stiftelsen Sportfront, som arbetar mot droger, våld och rasism, kändes också självklart då vi vill bidra till att fler barn och ungdomar i samhället ska kunna få den information och det stöd de behöver för att hamna rätt i livet”.

Mäklarfirman Signhome präglas av engagemang, kunnighet och personligt bemötande. Man är noga med att alla kunder ska känna sig prioriterade, trygga och delaktiga hela vägen genom processen. Sanna berättar att den oro och osäkerhet – som nog många känner inför en husförsäljning – snabbt försvann i och med Signhomes bemötande och uppslutning kring dem. ”Martins intresse för vårt hus, dess historia, möjligheter och fördelar var så genuin, vi upplevde verkligen att vår försäljning var lika speciell för Signhome som den var för oss. Dessutom genomförde han visningen som om den vore årets viktigaste premiär på Stora Scenen – där alla spekulanter var VIP-gäster. Det är klart att det blir en lyckad försäljning då!”